Utbildningar

Idag finns det tre olika apoteksrelaterade utbildningar i Sverige – Receptarie, Apotekare och Apotekstekniker. Nedan kan du hitta mer information om de olika utbildningarna och var man kan studera dessa i Sverige.

Farmaceut är samlingsnamnet för de två yrkesgrupperna Receptarie och Apotekare.

Behörighet för receptarieprogrammet:


Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D.

Eller:

Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 11/A11)

Behörighet för apotekarprogrammet:

Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13)

Receptarie & Apotekarutbildningar

Apoteksteknikerutbildningar

Apoteksbranschen har tagit ett beslut att endast bistå med praktikplats för de apoteksteknikerutbildningar som är statligt finansierade och som berättigar till studiemedel. Dessa utbildningar är även sanktionerade av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Nedan de senaste utbildningarna som fick tilldelning av MYH: