Så hög lön får du som apotekare

Lediga jobb, en positiv löneökning och chansen att kunna söka många olika tjänster. Så ser arbetsmarknaden ut för receptarier och apotekare.

– Utbildningen för apotekare är forskningsförberedande vilket gör att du också kan jobba med att till exempel ta fram nya läkemedel, säger Fredrik Berglund, studie- och yrkesvägledare.

Att utbilda sig inom farmaceutyrket innebär inte bara goda jobbmöjligheter. Lönerna för både apotekare och receptarier pekar uppåt.
– Löneutvecklingen inom båda yrkena är positiv. Den går uppåt och på några år kan man öka sin lön ganska kraftigt, säger Fredrik Berglund, studie- och yrkesvägledare i Huddinge kommun.

Att plugga till receptarie tar tre år medan det tar fem år att plugga till apotekare. En receptarie kan ta ut en kandidatexamen i farmaci medan en apotekare kan ta ut en masterexamen, förklarar Fredrik Berglund.

Så hög ingångslön får du

En receptarie har som nyexaminerad en ingångslön på cirka 29 000-31 000 kronor i månaden om man ser till snittet i Sverige. Som receptarie kan du vänta dig en positiv löneökning inom de närmsta åren.

En apotekares lön är något högre. Ingångslönen är ungefär 33 000 kronor i månaden.
– Även här är löneutvecklingen god. Men det är också viktigt att tänka på att lönerna kan skilja mellan de olika apoteken beroende på vilken tjänst du har.

Finns många vägar att gå

Fredrik Berglund påpekar också att en legitimerad apotekare kan välja att jobba inom andra områden än på apotek. Till exempel inom forskning eller projektledning. Det gör att lönen varierar beroende på inom vilken yrkesinriktning du väljer att arbeta.
– Det är vanligt att apotekare jobbar som apotekschefer. Utbildningen för apotekare är forskningsförberedande vilket gör att du också kan jobba med att till exempel ta fram nya läkemedel. Du kan även arbeta inom landstinget, till exempel på ett sjukhus.

Är det så att du är receptarie men vill vidareutbilda dig till apotekare för att kunna jobba utomlands eller få mer i lön går det att bygga på din utbildning ytterligare. Umeå Universitet erbjuder ett masterprogram som du som redan är receptarie kan läsa för att bli apotekare.
– Utbildningen går dessutom att studera på distans, vilket kan vara smidigt om du till exempel arbetar som receptarie i en annan stad och inte vill flytta för att vidareutbilda dig, säger Fredrik Berglund.