Prao-guide

Att göra prao är en spännande erfarenhet som ökar förståelsen för yrkeslivet och ger kunskap  om olika yrken och studievägar som finns tillgängliga. Här ges en möjlighet att under vägledning få prova på ett självvalt yrke under handledning en kort tid.

För att stimulera till en spännande och omväxlande praoperiod så har vi tagit fram ett förslag till mall till handledare och studenter som är stödjande för en bra praoerfarenhet.

Ladda ned Prao-guiden (pdf)