Fyra frågor till Apoteksföreningens chefsfarmaceut om yrken på apotek

Robert Svanström som är chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening svarar på fyra frågor om vad som krävs för att få jobba på svenska apotek.

Vilka yrkesgrupper finns på apotek?
Över hälften av personalenen på apotek är farmaceuter. Det är reglerat i lag att ett apotek inte får ha öppet utan en farmaceut på plats. Farmaceuter är samlingsnamnet för apotekare och receptarier. Dessutom finns apotekstekniker samt egenvårdsrådgivare och assistenter.

Vad är skillnaden mellan apotekare och receptarie?
Apotekare är ett legitimationsyrke som kräver fem års universitetsutbildning. Receptarie är också ett legitimationsyrke men kräver tre års högskolestudier.

På apotek arbetar apotekarna och receptarierna som farmaceut med recepthanteringen, att patienten vet hur och varför läkemedlet ska tas, får rätt läkemedel och utför vissa farmaceutiska tjänster. Skillnaden mellan apotekare och receptarie är inte särskilt stora iden ordinarie apoteksdriften. Apotekarna har oftare olika chefs- eller specialistroller på apotek eller apotekens huvudkontor. De kopplas ofta in vid mer komplicerade frågeställningar om läkemedel. Apotek måste dessutom ha en läkemedelsansvarig farmaceut som ansvarar för kvalitet och säkerhet i läkemedelshanteringen. För att receptarier ska kunna arbeta som läkemedelsansvarig på apotek krävs flerårig yrkesverksamhet från kvalitetsrelaterade arbetsuppgifter medan en apotekare idag inte behöver motsvarande yrkeserfarenhet.

Vad utmärker de andra yrkeskategorierna på apotek?
Den största yrkesgruppen på apotek förutom farmaceuter är apotekstekniker. För att bli anställd som apotekstekniker har man genomgått en yrkeshögskoleutbildning på tre terminer. Apotekstekniker arbetar i huvudsak med att ge råd om receptfria läkemedel och övriga varor. Både apoteksteknikerna och farmaceuterna har kunskap att avgöra när kunden ska hänvisas till vården och när det räcker med egenvård.

Annan personal på apotek kan t.ex. vara egenvårdsrådgivare, personal som har en egenvårdsutbildning och arbetar med rådgivning i egenvården. Apoteksassistenter arbetar i kassan, med varuhantering och andra uppgifter. Allt fler apotek anställer även andra specialister, t.ex. hudterapeuter och ibland sjuksköterskor.

Hur svårt är det att få jobb på apotek?
Framtidsutsikterna för att få jobb på apotek är goda. Framför allt för receptarier. Stora pensionsavgångar väntar de kommande åren samtidigt som branschen räknar med att fortsätta tillväxt. Dessutom finns över 1400 apotek fördelade runt hela landet. Så för apoteken finns alltid behov att anställa, särskilt om man är villig att flytta för att få jobb.