”Sjukdomarna väckte mitt intresse”

En gedigen sjukdomshistorik med många olika mediciner i familjen gjorde Anders, 22, intresserad av läkemedelsanvändning.
 I dag läser han sista terminen på receptarieprogrammet. – Jag…